In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Klerikaliniai buržuazinės lietuvių emigracijos ideologai apie religijos krizę

Problemos. 2014;8 DOI 10.15388/Problemos.1971.8.5847

 

Journal Homepage

Journal Title: Problemos

ISSN: 1392-1126 (Print); 2424-6158 (Online)

Publisher: Vilnius University Press

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Philosophy (General)

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: English, Lithuanian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


J. Aničas

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 18 weeks

 

Abstract | Full Text

Straipsnyje aptariamas klerikalinių buržuazinių lietuvių emigrantų ideologų požiūris į religijos krizę. Klerikalai priversti pripažinti, kad ir tarp lietuvių emigrantų vyksta sekuliarizacijos procesas, kurio negali sustabdyti net gausios religinio-klerikalinio poveikio priemonės. Ši problema buržuazinei lietuvių emigracijai visų pirma yra politinė. Išeivių jaunimui sekuliarizuojantis, reakcinės jėgos vis labiau netenka galimybių auklėti jį klerikaline nacionalistine dvasia. Interpretuodami religijos krizės šiuolaikinėmis sąlygomis reiškinius, klerikaliniai lietuvių buržuazinės emigracijos ideologai stengiasi paaiškinti ir tų reiškinių priežastis. Tačiau jų klasinis ribotumas ir idealistinė pasaulėžiūra neleidžia atskleisti religijos krizės apskritai, o kartu ir dechristianizacijos proceso tikrųjų priežasčių. Tas priežastis jie aiškina iš subjektyviosios sociologijos pozicijų, ieško jų pirmiausia pačioje bažnyčioje, tikinčiajame žmoguje, ignoruodami socialines, politines, kultūrines, ideologines ir kitas žmonių gyvenimo sąlygas. Klerikaliniai ideologai nėra pajėgūs suvokti objektyvių visuomenės dechristianizacijos ir ateizacijos priežasčių.