Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Sep 2015)

YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE NET BUGÜNKÜ DEĞER (NBD) VE İÇ KARLILIK ORANI (İKO) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  • M.Alper Demirbugan,

Journal volume & issue
Vol. 10, no. 2
pp. 1 – 15

Abstract

Read online

Net bugünkü değer(NBD) ve iç karlılık oranı(İKO)' yöntemleri arasındaki farklılık, 'optimum yatırım miktarı' nın belirlenmesi sürecinde belirgindir. Kaynak kısıtlaması koşullarında, alternatif projeler arasındaki seçimin NBD yöntemine göre yapılmasıyla dönemlerarası tüketimin maksimize edilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla kaynakların etkin kullanımı göz önünde bulundurulduğunda yatırım kararının NBD ölçütüne göre verilmesi önem taşımaktadır.

Keywords