Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Feb 2014)

Köpek yumuşak doku tümörlerinde patolojik tanı: derleme

  • Ahmet AYDOĞAN

Journal volume & issue
Vol. 1, no. 2
pp. 86 – 105

Abstract

Read online

Yumuşak doku tümörleri genellikle yaşlı köpeklerde ortaya çıkar ve fibröz bağ doku, kan damarları, lenfatikler, sinirler, adipöz doku ile bunların mezenşimal orijinli yuvarlak hücreli tümörlerini kapsar. Özellikle baş ve ekstremiteler gibi vücudun belli bölgelerinde dikkati çekerler. Metastazlar, genellikle akciğerlerde ve lenf düğümlerinde ortaya çıkar. Bu derlemede, veteriner tümör patolojisinde önemli bir yer tutan köpek yumuşak doku tümörlerinin patolojik tanısı özetlenmiştir.

Keywords