CHALLENGES OF LEGAL TRANSLATION

Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Umanistice. 2018;0(10 (110))

 

Journal Homepage

Journal Title: Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Umanistice

ISSN: 1811-2668 (Print); 2345-1009 (Online)

Publisher: Moldova State University

Society/Institution: Moldova State University

LCC Subject Category: General Works: History of scholarship and learning. The humanities

Country of publisher: Moldova, Republic of

Language of fulltext: French, Romanian, English, Russian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Svetlana CORCODEL (Universitatea de Stat din Moldova)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 16 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>This research work is a proof of an attempt to find peculiar aspects of legal terminology as a part of the language vocabulary. It helped us understand better the process of terms evolution and their development within the framework of one specialized language. It is a kind of analysis and foreseeing of the legal terms creation, assimilation and their implementation into the actual specialized vocabulary.</p><p>This research is a good source of information for terminologists helping them to choose what term should be used, what information and meaning it designates and when it should be used.</p><p>This field needs a permanent study, because this specialized field is always in evolution that depends on the country development and progress.</p><p class="Style1"><strong>PROVOCĂRI</strong> <strong>ÎN TRADUCEREA </strong><strong>JURIDICĂ</strong></p><p>Problema pe care se bazează cercetarea noastră este traducerea legislativă și abordarea caracterului controversat al acesteia.</p><p>În lucrarea de faţă se face o delimitare directă a terminologiei juridice, o reprezentare teoretico-practică referitor la termenii juridici şi la utilizarea acestora în planul cel mai convenabil al domeniului. Această temă a fost aleasă dat fiind că este un aspect important al limbii, tratează probleme majore ale termenilor existenţi şi ale celor nou-creaţi.<strong></strong></p><p>Materialul de studiu include evoluţia, analiza şi previziunea termenilor juridici, apariţia, asimilarea, provenienţa şi implementarea acestora în vocabularul de specialitate deja existent.</p><p>Tema este considerată a fi foarte actuală, ţinându-se cont de importanţa teoretică şi practică pe care o impune drept obiect de studiu multor lingvişti, terminologi şi specialişti în domeniu.</p>