Педагогічний дискурс (Oct 2013)

Джерельна база проблеми впровадження передового педагогічного досвіду (ІІ половина ХХ століття)

  • Ірина Жорова

Journal volume & issue
no. 15
pp. 242 – 246

Abstract

Read online

У статті розглянуто джерельну базу проблеми вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду ІІ половини ХХ століття. Зокрема на основі нормативно-правових документів (наказів, Положень), стенограм, інструктивно-методичних матеріалів, звітів висвітлено основні тенденції та стан організаціїї роботи з цього питання на районному, обласному та всеукраїнському рівнях. Автором описано організаційні форми вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду як під час курсової підготовки в інститутах удосконалення вчителів, так і в міжкурсовий період (школи передового педагогічного досвіду, дні вчителя, картотека передового педагогічного досвіду та ін).

Keywords