Science and Education (Jul 2021)

Gaz bilan ishlaydigan avtomobillarning ta’minlash tizimi

  • Sultonali Hoshimjon o’g’li Fozilov,
  • Abduqaxxor Isaqovich Mamatov,
  • Ne’matillo Ubaydullo o’g’li Karimov,
  • B. Siddiqov

Journal volume & issue
Vol. 2, no. 7
pp. 249 – 256

Abstract

Read online

Gaz bilan ishlaydigan dvigatellar zamonaviy shahar transport vositalarida keng qo’llanilmoqda. Bunda siqilgan yoki suyultirilgan holatdagi tabiiy, sanoat va sintetik gazlardan foydalaniladi. Siqilgan va suyultirilgan gazlar maxsus ballonlarda saqlanadi, shuning uchun ham transport vositalarini gaz ballonli deyiladi.

Keywords