Значај пројеката у настави њемачког језика из угла студената и ученика

Filolog. 2014;9(9):40-51 DOI 10.7251/fil1409040r

 

Journal Homepage

Journal Title: Filolog

ISSN: 1986-5864 (Print); 2233-1158 (Online)

Publisher: University of Banja Luka, Faculty of Philology

LCC Subject Category: Language and Literature: Philology. Linguistics

Country of publisher: Bosnia and Herzegovina

Language of fulltext: Russian, English, Serbian, Italian, French, German

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Sanja R. Radanović (University of Banja Luka, Faculty of Philology)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Академске 2012/13. и 2013/14. године организовани су пројекти у оквиру методичке праксе. У пројектима су учествовали студенти германистике Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и ученици неколико основних школа у Бањој Луци. Након завршетка пројеката спроведена је анкета међу студентима и ученицима како би се увидјело какав је значај пројеката у настави њемачког језика и да ли би их и убудуће било потребно организовати. У раду се најприје теоријски разматра појам пројекта, његове карактеристике и циљеви, а затим се анализирају резултати спроведене анкете. На крају се дају препоруке за могући начин организовања наставног процеса.