Su Ürünleri Dergisi (Jun 2008)

Çamaltı Tuzlasından Ekstrem Halofilik Archaea İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu.

  • İhsan Yaşa,
  • Özge Kahraman,
  • Ebru Teki̇n,
  • Ali Koçyi̇ği̇t

Journal volume & issue
Vol. 25, no. 2
pp. 117 – 121

Abstract

Read online

Ekstrem halofilik mikroorganizmalar yüksek tuz koşullarında yaşamaya adapte olmuş bu nedenle biyoteknoloji alanında ilgi gören canlılardır. Bu araştırmada İzmir Çamaltı Tuzlası’ndan alınan örneklerden ekstrem halofilik archaea izolasyonu gerçekleştirilerek bu mikroorganizmaların biyokimyasal testlerinin yanı sıra moleküler karakterizasyonları yapılmıştır. 16S rDNA analizleri sonucu 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13 nolu izolatlar %99 oranında Haloferax alexandrinus, 5 nolu izolat %98 oranında Haloferax alexandrinus, 12 nolu izolat %96 benzerlik oranıyla Haloferax alexandrinus, 3 nolu izolat %99 Haloferax sp. HSC4, 8 nolu izolat %97 Haloferax YT 228, 2 nolu izolat %99 Halobacterium salinarum R1 strain, 9 nolu izolat %97 Halobacterium salinarum olarak tanılanmıştır

Keywords