In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Bilag 1. Adelige begravelser i Odense 1560-1670

Kulturstudier. 2017;8(1):1-4 DOI 10.7146/ks.v8i1.96433

 

Journal Homepage

Journal Title: Kulturstudier

ISSN: 1904-5352 (Online)

Publisher: Dansk Historisk Fællesråd & Foreningen Danmarks Folkeminder

LCC Subject Category: Geography. Anthropology. Recreation: Anthropology: Ethnology. Social and cultural anthropology

Country of publisher: Denmark

Language of fulltext: Danish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Per Seesko (Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg)

EDITORIAL INFORMATION

Peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

I skemaet findes henvisninger til de benyttede oplysninger om 1) adelige, for hvem vi ved, der blev afholdt en begravelsesceremoni i Odense på en bestemt dato, uanset om de siden overførtes til en an- den kirke; 2) adelige, som vi ved, der fandtes gravmæler over i Odenses kirker, uden at vi dog kender datoen for begravelsesceremoni eller overflytning til kirken. Der er altså ikke tale om nogen fuldstæn- dig opgørelse over adelige begravelser i Odense i det behandlede tidsrum.