Finanse i Prawo Finansowe (Jun 2015)

Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania inwestycji

  • Sylwia Rygielska,
  • Ewa Wolska

DOI
https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.2.05
Journal volume & issue
Vol. 2, no. 2
pp. 51 – 65

Abstract

Read online

Inspiracją do napisania niniejszego artykułu była potrzeba skumulowania informacji dotyczących kredytu inwestycyjnego, coraz częściej stosowanego jako źródło finansowania inwestycji. W literaturze na ogół temat ten jest pomijany, bądź mało precyzyjnie opisany. Dlatego też celem artykułu jest poruszenie problemu finansowania kredytem inwestycyjnym w przedsiębiorstwach od chwili kryzysu gospodarczego w Polsce do końca 2014 r. oraz ukazanie zmian, jakie nastąpiły w tym okresie. Ponadto bada on przeznaczenie oraz wykorzystanie kredytu, a także udział na tle innych kredytów, czyli jak bardzo był i jest ważny w firmach. Skupić należy się właśnie na okresie kryzysu, ponieważ zła sytuacja na rynku zmusiła banki do zaostrzenia procedury kredytowej, a co za tym idzie ograniczenia podaży pieniądza. Jednak przedsiębiorcy, by utrzymać się na rynku potrzebowali kredytu w celu sfinansowania podstawowej działalności. Zatem, jak ukazują zgromadzone dane, najczęściej występowało zadłużenie na rachunku bieżącym. Z chwilą poprawiania się sytuacji gospodarczej stawał się on bardziej dostępny dla przedsiębiorstw. Obecnie nieco zmieniły się potrzeby firm, ponieważ zamiast finansować swoją podstawową działalność pragną się rozwijać, a co za tym idzie zwiększa się ilość zaciąganych kredytów inwestycyjnych.

Keywords