In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

KULTŪROS FILOSOFIJA IR EGZISTENCINĖ FENOMENOLOGIJA

Problemos. 2005;68 DOI 10.15388/Problemos.2005..4076

 

Journal Homepage

Journal Title: Problemos

ISSN: 1392-1126 (Print); 2424-6158 (Online)

Publisher: Vilnius University Press

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Philosophy (General)

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: Lithuanian, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Tomas Kačerauskas

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 18 weeks

 

Abstract | Full Text

Straipsnyje nagrinėjama kultūra remiantis egzistencine, fenomenologine ir hermeneutine tradicija. Pasitelkiamas A. Maceinos kultūros, kaip žmogiškosios kūrybos, modelis. Jis papildomas egzistencinės fenomenologijos sandais: sąmonės intencionalumu (Husserlis), laikiškąja egzistencija (Heideggeris). Tokiu būdu nagrinėdamas kultūrą, autorius siekia išvengti ir metafizinių spekuliacijų, ignoruojančių kultūros reiškinius, ir bevaisio kultūros faktų registravimo, taikomo kultūrologų. Autorius į kultūros reiškinius žvelgia per žmogaus kūrybinės egzistencijos prizmę.  Reikšminiai žodžiai: kultūra, egzistencija, hermeneutika, fenomenologija. PHILOSOPHY OF CULTURE AND EXISTENTIAL PHENOMENOLOGY Tomas Kačerauskas Summary  The article presents a model of hermeneutics and phenomenology of culture. This model extends the concept of culture of Maceina, and applies the concept of the intentionality of the consciousness of Husserl, as well the theory of temporal existence of Heidegger. The author shows that the concept of Maceina is close to the tradition of phenomenology and hermeneutics. In this model the author tries to avoid both metaphysics that ignores the phenomena of the culture, and cultural studies as a fruitless registration of the cultural facts. The author looks at the phenomena of culture through the prism of human creative existence. Keywords: culture, existence, hermeneutics, phenomenology.