BMGN: Low Countries Historical Review (2018-03-01)

The Low Countries in Broader Perspective

  • Martha Howell

DOI
https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10478
Journal volume & issue
Vol. 133, no. 1
pp. 100 – 104

Abstract

Read online

This article argues that the BMGN – Low Countries Historical Review would have an even greater impact on scholarship both about the Low Countries and Europe more generally if the editors were to include articles written in French, thus capturing the history and culture of the entire Low Countries, past and present, not just its Dutch-speaking regions. It also suggests that the editors might well expand the range of the published articles to more fully reflect new directions in historical scholarship. In particular, articles intersecting with scholarship on art history, linguistic and literary theory, or anthropological/archeological work on material culture might be encouraged.This article is part of the forum 'Outside In? Reflections on BMGN – Low Countries Historical Review: Introduction'In dit artikel wordt gesteld dat BMGN – Low Countries Historical Review een veel grotere invloed zou hebben op de geschiedschrijving van Nederland en van Europa in het algemeen als er ook artikelen in het Frans zouden worden opgenomen. Op die manier zou de aandacht niet slechts uitgaan naar het gedeelte waar Nederlands wordt gesproken, maar naar de geschiedenis en cultuur van de gehele Lage Landen, vroeger en nu. In dit artikel wordt eveneens gesteld dat de redactie van BMGN – Low Countries Historical Review er goed aan zou doen ook stukken op te nemen waarin meer aandacht wordt besteed aan nieuwe richtingen binnen de geschiedschrijving, en vooral ook artikelen waarin wordt verwezen naar kunsthistorisch onderzoek,theoretische studies op het gebied van linguïstiek en literatuurwetenschap, of naar antropologisch/archeologisch werk over materiële cultuur.Dit artikel maakt deel uit van het forum 'Outside In? Reflections on BMGN – Low Countries Historical Review: Introduction'

Keywords