Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (Jun 2021)

Nazi Basınında ABD’deki Yahudiler: Fliegende Blätter Mizah Dergisi Üzerine İnceleme

  • Elif Hatun Kılıçbeyli

DOI
https://doi.org/10.47951/mediad.933950
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 1
pp. 33 – 64

Abstract

Read online

Uluslararası İlişkiler disiplinini oluşturan alt çalışma alanlarından biri olan Siyasi Tarih’in, sosyal bilimlerin çatısı olarak da kabul edilen Sosyoloji ile bileşiminin ortaya çıkardığı ‘siyasal iletişim’, toplumları bütünleştirme veya ayrıştırma özellikleri olan farklı araçlardan oluşur. Almanya’da 5 Mart 1933 yılı yapılan Genel Seçimler sonucu iktidara gelen Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP)’nin iktidarı elde etmesinden sonra Alman basınında Yahudi karşıtı söylemler yoğun şekilde yer bulmaya başlamıştır Özellikle Lustige Blätter, Kladderadatsch ve Fliegende Blätter gibi mizah dergilerinde Yahudiler sert biçimde eleştirilmiştir. Diğer yandan bu mizah dergileri içerisinde Fliegende Blätter’de ABD’deki Yahudi diasporası ağır şekilde eleştiriye maruz kalmıştır. Çalışmada Fliegende Blätter’deki Yahudi diasporasını konu alan karikatürler üzerinden NSDAP iktidarı döneminde Alman basınında ABD’deki Yahudi diasporasının ne şekilde sunulduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu aşamada çalışma kapsamında Fliegende Blätter’in Yahudi diasporasını konu alan dergi kapakları göstergebilim yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonucu olarak Yahudi diasporasının ABD yönetimini ve kamuoyunu etkisi altına aldığına ve ABD’nin Yahudilerin kontrolü altında Almanya’ya karşı savaştığına yönelik algıların karikatürler üzerinden oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıkarılmıştır.

Keywords