Sosyolojik Bağlam Dergisi (Apr 2024)

Yerel Yönetimlerin Engelli ve Yaşlı Bireylere Yönelik Hizmetlerinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği

  • Hamza Kurtkapan

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.5.1.4
Journal volume & issue
Vol. 5, no. 1
pp. 72 – 89

Abstract

Read online

Türkiye Nüfus ve Konut Araştırması verilerine yöre nüfusun %6,9’unda en az bir engel bulunduğu tespit edilmiştir. 2000’ler sonrasında yapılan bu araştırma esas alındığında, İstanbul’da 2 milyonu aşkın engelli yaşadığı tahmin edilebilir. Zira İstanbul’un 15 milyonu aşkın güncel nüfusunun oranıyla bu sayıya ulaşılabilir. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul’da yaklaşık 1,5 milyon 65 yaş üzeri birey yaşamaktadır. Sadece bir metropol üzerinden değerlendirme alındığında dahi, bu yoğunluğa rağmen, Türkiye’de engelli ve yaşlı bireylere yönelik sosyal bilim çalışmalarının yeterli sayıda olduğu söylenemez. Engelli veya yaşlı bireylerin kentsel ortamda karşılaşılan sorunlar ile erişim imkânları gibi konulara daha fazla yoğunlaşmak gerekmektedir. Bu makalede İstanbul’da yaşayan engelli veya yaşlı bireyler için yerel yönetim hizmet politikasının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bunu yaparken nitel araştırma yöntemi ile ilçe yerel yönetimlerinde görevli 15 katılımcı ile çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yerel yönetimlerin başta sağlık hizmetleri olmak üzere sosyal destek hizmetlerinde de sayı ve kalitesinin arttırılmasına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Belediyeler, yaşlı, engelli ve hasta bakımı gibi hizmetlerle aileye destek olabilirler. Farklı kamu kurumlarınca yürütülen bu tarz hizmetlerde iş birliği ve koordinasyon ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu koordinasyonun engelli veya yaşlı bireylere yönelik hizmet çeşitliliğini ve kalitesini arttıracağı söylenebilir. Araştırmada, engelli veya yaşlı bireylere yönelik kamu hizmetlerinin yerelden yönetilmesinin iyi olabileceği bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords