AKDENİZ’E KIYISI OLAN ÜLKELERDE KURUMSAL YAPININ TURİZME ETKİLERİNİN ANALİZİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018;5(3):632-644 DOI 10.30798/makuiibf.444768

 

Journal Homepage

Journal Title: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN: 2149-1658 (Online)

Publisher: Mehmet Akif Ersoy University

LCC Subject Category: Social Sciences: Social sciences (General)

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: Turkish, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Seyfettin ARTAN
Pınar HAYALOĞLU
Selim Koray DEMİREL

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 15 weeks

 

Abstract | Full Text

Kurumsal iktisat literatürü, kapsayıcı kurumların ülkede hemen hemen tüm sektörlerde etkinliği arttırarak ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini ileri sürmektedir. Kurumsal yapı, beraberinde getirdiği güven ortamı ve teşvikler sayesinde turizm sektörü üzerinde de etkili olmaktadır. Bu bağlamda turizmin belirleyicileri üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, ekonomik ve sosyal faktörler üzerine çok sayıda çalışma yapıldığını ancak turizmin kurumsal belirleyicileri ile ilgili çalışmaların sınırlı sayıda olduğu dikkati çekmektedir. Bu çalışma, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Akdeniz’e kıyısı olan dokuz ülkede ekonomik ve kurumsal faktörler ile turizm arasındaki nedensellik ilişkilerini 1995-2015 yıllarını kapsayan dönemde Konya (2006) panel nedensellik analiz yöntemini kullanarak araştırmaktadır. Kurumsal yapının göstergesi olarak yolsuzluk ve demokratik hesap verebilirlik değişkenlerinin kullanıldığı çalışmada elde edilen sonuçlar, kurumsal faktörlerden turizme doğru bir nedensellik ilişkisini ortaya koymaktadır.