Ekonomiczne Problemy Turystyki (Jan 2015)

Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej kluczowym elementem podniesienia poziomu jakości usług turystycznych w Polsce

  • Jolanta Cichowska

DOI
https://doi.org/10.18276/ept.2015.2.30-04
Journal volume & issue
Vol. 30

Abstract

Read online

Kategoryzacja stanowi dla właścicieli wiejskich obiektów turystycznych gwarant dobrze postrzeganej jakości i swoistego rodzaju promocję. Pomimo takiego przekonania cały czas jest elementem usługi, z którego organizatorzy wypoczynku rzadko korzystają. W Polsce poddało się tej procedurze zaledwie 15,5% (220) kwater, z tego najwięcej w województwie małopolskim (78). Główną przyznaną kategorią sprawdzonej jakości była II (2 słoneczka – 78) oraz kategoria „Standard” (59). Najwyższa III nadawana była nieczęsto. Otrzymało ją 14,5% ogółu skategoryzowanych podmiotów działających na wsi. Stosunkowo niewielka liczba właścicieli obiektów skategoryzowanych (85) przybliżyła na portalu internetowym szczegółowy opis swojej usługi. Brak podstawowych wiadomości o bazie noclegowej, żywieniowej czy dostępnych atrakcjach u 61,4% badanych w istotny sposób (pomimo nadanej kategoryzacji) osłabia autentyczność produktu. Badania ujawniły, że spośród 23 regionów turystycznych Polski to Małopolska, Mazowsze i Pomorze wyróżniają się najbardziej pod względem liczby skategoryzowanych obiektów, z tymże Małopolska dodatkowo zdecydowaną przewagą usług świadczonych w czynnym gospodarstwie rolnym, czyli tzw. u rolnika.

Keywords