Nordisk Østforum (Mar 2022)

Rysk november. En intervjuresa i nordvästligaste Russland

  • Bernhard L. Mohr

DOI
https://doi.org/10.23865/noros.v36.3498
Journal volume & issue
Vol. 36, no. 0
pp. 49 – 50

Abstract

Read online

Rysk november. En intervjuresa i nordvästligsta Ryssland er en reiseskildring fra Kola-halvøya og Karelen i Russland, der forfatteren beskriver egne møter underveis med representanter for både sivilsamfunnet og det offentlige. Boka er lettlest og engasjerende, og egner seg for alle som er interessert i samfunnsutviklingen i Russland og arktiske spørsmål. Rysk november. En intervjuresa i nordvästligsta Ryssland is a travelogue from the Kola Peninsula and Karelia in Russia, where the author describes his own meetings along the way with representatives of both civil society and the public sector. The book is easy to read and engaging, and suitable for anyone interested in the development of Russian society and the Arctic.