Acta Universitatis Lodziensis: Folia Archaeologica (2017-07-01)

21. Pułk Piechoty von Borcke (4. Pomorski) w bitwie pod Bolimowem w świetle badań archeologicznych

  • Karol E. Natkański,
  • Piotr Świątkiewicz

DOI
https://doi.org/10.18778/0208-6034.32.05
Journal volume & issue
no. 32
pp. 65 – 118

Abstract

Read online

-

Keywords