Finanse i Prawo Finansowe (Jun 2014)

Czynniki wpływające na atrakcyjność kredytu hipotecznego – analiza empiryczna

  • Milena Karwowska

DOI
https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.2.04
Journal volume & issue
Vol. 1, no. 2
pp. 38 – 54

Abstract

Read online

W artykule przedstawiono charakterystyczne, kluczowe z punktu widzenia potencjalnego kredytobiorcy elementy kredytu hipotecznego. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na grupie młodych ludzi odnośnie ich preferencji względem postrzegania kredytu hipotecznego i znaczenia jego poszczególnych elementów dla decyzji kredytobiorców. Przedstawiono nastawienie potencjalnych kredytobiorców do produktu bankowego jakim jest kredyt hipoteczny.

Keywords