Névtani Értesítő (Dec 2015)

Könyvszemle [Book reviews]

  • Farkas, Tamás (ed.)

Journal volume & issue
Vol. 37
pp. 259 – 309

Abstract

Read online

1. Hajdú, Anna: Joan Tort i Donada – Montserrat Montagut i Montagut eds.: Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques / Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences 2. Krizsai, Fruzsina: Oliviu Felecan ed.: Name and Naming. Synchronic and Diachronic Perspectives 3. Balogh, Erna: Oliviu Felecan – Alina Bugheşiu eds.: Onomastics in Contemporary Public Space 4. Páji, Gréta: János Bauko – Krisztián Benyovszky eds.: A nevek szemiotikája [The semiotics of names] 5. Müller, Márta: Rudolf Köster: Eigennamen im deutschen Wortschatz. Ein Lexikon [Proper names in the German lexicon. An encyclopaedia] 6. Slíz, Mariann: George Redmonds – Turi King – David Hey: Surnames, DNA, and Family History 7. Slíz, Mariann: Анна Феликсовна Литвина – Фёдор Борисович Успенский: Русские имена половецких князей. Междинастические контакты сквозь призму антропонимики [The Russian names of Cuman princes. Dynastic relations as shown by personal names] 8. Bauko, János: Ferenc Vörös: Nyelvek és kultúrák vonzásában. Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről I–II. [Around names and cultures. Personal names from the northern borderline of the Hungarian language area I–II.] 9. Gonda, Zsuzsa: Erzsébet Fercsik: Keresztnevek. Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Keresztnevek enciklopédiája című kiadványához [Given names. A workbook to the encyclopaedia of given names published by Tinta Publishers] 10. Kozma, Judit: Herwig Kraus: Sowjetrussische Vornamen. Ein Lexikon [Soviet-Russian given names. An encyclopaedia] 11. Mikesy, Gábor: Barbara Bába – Magdolna Nemes: Magyar földrajzi köznevek tára [Dictionary of Hungarian geographical common nouns] 12. Kocán, Béla: Zsolt Sebestyén – Lajos Úr: Ung megye helységneveinek etimológiai szótára [Etymological dictionary of settlement names in Ung county] 13. Bárth M., János: István Hoffmann: Mikrotoponímiai vizsgálatok 1. Tapolcafő helynevei [Microtoponymic surveys 1. Place names in Tapolcafő] 14. Demjén, Izabella: János Pesti: Hosszúhetény nyelvi kincseiről. Névtani és dialektológiai tanulmányok [The linguistic treasures of Hosszúhetény. Onomastic and dialectological studies] 15. T. Somogyi, Magdolna: Erzsébet Erdélyi: Kincsvadászat Nagykőrösön. Helyneveink nyomában [Treasure hunt in Nagykőrös. Investigating local place names] 16. Balogh, Erna: Judit Szilvia Várnai: A fehér barátok földjén [In the land of the Pauline Fathers] 17. Publications on Hungarian onomastics received in 2015

Keywords