Nordisk Østforum (Jan 2022)

Pollution and Atmosphere in Post-Soviet Russia: The Arctic and the Environment

  • Thomas Nilsen

DOI
https://doi.org/10.23865/noros.v36.3447
Journal volume & issue
Vol. 36, no. 0
pp. 10 – 12

Abstract

Read online

Mens journalister har lett for å ty til adjektiver for å beskrive et økologisk katastrofeområde, er det vanskeligere å se og formidle årsakssammenhenger. Hvorfor fikk ikke sovjetiske, senere russiske, myndigheter i samarbeid med sine nordiske naboland stanset de grenseoverskridende svovelskyene fra østsiden av Pasvikelven? Det er disse spørsmålene Lars Rowe på en systematisk og beundringsverdig godt dokumentert måte gir svar på i boken Pollution and Atmosphere in Post-Soviet Russia: The Arctic and the Environment. Journalists easily find adjectives to describe environmental catastrophes; it is more difficult, however, to ascertain and convey their causes. Why, for example, didn’t Soviet, and later Russian, authorities collaborate with Nordic neighbors and manage to put a stop to the sulphur clouds emanating from the eastern side of the Pasvik River? Lars Rowe looks at this question in a systematic and admirably well-documented way and provides answers in his book, Pollution and Atmosphere in Post-Soviet Russia: The Arctic and the Environment.