РУМЫНИЯ И ФИНЛЯНДИЯ: АНТИБОЛЬШЕВИСТСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В СОСЕДНИЕ ГОСУДАРСТВА В 1919 ГОДУ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Umanistice. 2018;0(10 (110))

 

Journal Homepage

Journal Title: Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Umanistice

ISSN: 1811-2668 (Print); 2345-1009 (Online)

Publisher: Moldova State University

Society/Institution: Moldova State University

LCC Subject Category: General Works: History of scholarship and learning. The humanities

Country of publisher: Moldova, Republic of

Language of fulltext: French, Romanian, English, Russian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Дмитро БОНДАРЕНКО (Институт стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов (Одесса, Украина))

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 16 weeks

 

Abstract | Full Text

<p><strong>ROMÂNIA ȘI FINLANDA: INTERVENȚIA ANTIBOLȘEvicĂ ÎN STATELE DIN VECINĂTATE ÎN ANUL 1919. ANALIZĂ COMPARATIVĂ</strong></p><p>Finlanda și România sunt două state care au reușit să respingă agresiunea bolșevică în anii 1918-1919, apărându-și astfel independența și devenind un fel de scut pe flancurile Europei (Scandinavia și Balcanii) în fața bolșevismului. Con­ti­nuând lupta împotriva bolșevismului, în anul 1919 ele au intervenit în țările vecine: Finlanda a oferit ajutor militar Estoniei, iar România a lichidat Republica Sovietică Maghiară. Totuși, inter­venția antibolșevică în cazurile vizate avea și unele particularități. În cazul Estoniei, trupele finlandeze au fost debarcate în capitala țării, Tallinn, de unde au avansat în continuare spre frontiera de stat, elibe­rând teritoriul țării de bolșevicii ruși în condițiile în care contingentul militar finlandez nu-l depășea pe cel al armatei naționale estoniene. Acțiunile Finlandei au fost de natura asistenței militare, acordate guvernului Estoniei, în reprimarea agresiunii externe. În cazul Ungariei, bolșevicii au preluat puterea în țară și au lansat agresiunea împotriva României. La început, România a fost nevoită să respingă agresiunea pe două fronturi, împotriva republicilor sovietice Ungaria și Rusia. Ulterior, după ce a primit mandatul din partea Antantei, România a intervenit în Ungaria, acordându-i ajutor amiralului M.Horthy în crearea armatei albe naționale. Armata română a avansat de la noua frontieră a Ungariei spre capitala ei și în cele din urmă a ocupat Budapesta. Victoria repurtată asupra trupelor roșii maghiare reprezintă pe deplin meritul trupelor române, deoarece armata maghiară albgardistă era slabă și puțin numeroasă în anul 1919.</p><p><strong>ROMANIA</strong><strong> AND FINLAND: ANTI-BOLSHEvik INTERVENTION IN THE </strong><strong>NEIGHBORing STATEs IN 1919. COMPARATIVE ANALYSIS</strong></p><p>FinlandandRomania, two states that managed to resist the Bolshevik aggression in 1918-1919 and to defend their independence. They have become a kind of shield of the flanks of Europe (Scandinaviaand the Balkans) from Bolshevism. Continuing the struggle against Bolshevism they intervened in neighboring states in 1919:Finlandprovided military assistance toEstonia, andRomanialiquidated theHungarianSovietRepublic. These anti-Bolshevik interventions had certain features. For instance, in Estonian case Finnish troops were landed in the capital of the country,Tallinn, and then advanced to Estonian-Russian border, liberating the country from the Bolsheviks. While the Finnish military contingent did not exceed Estonian national army. The actions ofFinlandhad the nature of military assistance to the legal government ofEstoniato wage war against external aggression. In the case ofHungary, on the contrary, the Bolsheviks had seized power in the capital and the country as whole then began the aggression againstRomania.Romaniawas forced to resist the Bolshevik aggression from two fronts: Hungarian and Russian soviet republics. Having received the mandate of the Entente,RomaniainvadedHungaryto defeat soviet power and to assist Admiral M. Horthy to form National White army. Romanian army had advanced from the border ofHungaryto its capital and occupiedBudapest. The victory over the Hungarian Reds was occurred entirely due to the Romanian troops, because Hungarian White army was too weak in 1919.</p>