Üniversite Öğrencilerinin İş Etiği Algısı: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018;22(2):229-243

 

Journal Homepage

Journal Title: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN: 1300-3747 (Print)

Publisher: Cukurova University

Society/Institution: Cukurova University, Faculty of Economics And Administrative Sciences

LCC Subject Category: Social Sciences: Industries. Land use. Labor: Management. Industrial management | Social Sciences: Economic theory. Demography: Economics as a science

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: English, Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Eda Ozelturkay (CAG UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES)
Sezen Bozyiğit (TARSUS FACULTY OF TECHNOLOGY)
Murat Gülmez (ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin iş etiği ve etik konusundaki görüşlerini belirlemektir. Bir vakıf üniversitenin öğrencilerinden eksiksiz ve geçerli olarak toplanan 275 adet anket formu ile ilgili analizler yapılmıştır. Faktör analizi ile 20 ifadelik ölçek üç boyutlu bir yapıda 13 ifadeye indirgenmiştir. Belirlenen üç faktör iş etiği, kişisel etik ve materyalist etik olarak önceki çalışmalara dayalı olarak isimlendirilmiştir. Genel olarak sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler ile iş etiği faktörü, öğrenim gördükleri yıl ile kişisel etik ve materyalistik etik ile anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca toplanan veriler ile öğrencilerin bazı demografik özellikleri (yaş, cinsiyet) ile tanımlayıcı özellikleri (kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları, tütün kullanımı, sosyal medya kullanımı, etik ile ilgili aldıkları dersler v.b) arasındaki ilişkiler de incelenmiş olup, bunlar arasında anlamlı ilişkilerin çıkmadığı görülmüştür.