Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur (Mar 2019)

Nanook of the North: Fra Broadway i New York til Storgata i Tromsø

  • Roswitha Skare

DOI
https://doi.org/10.7557/13.4620
Journal volume & issue
no. 41

Abstract

Read online

Verdensteatret åpnet sine dører sommeren 1916 og er i dag Norges eldste kinobygg som fortsatt brukes for å vise film. Vi vet om åpningsforestillingen den 4. juni 1916 at det svenske melodramaet Madame de Thebes Spaadom fra 1915, med norsk tittel Skjæbnens Søn, står på programmet og at Bladet Tromsø kunne fortelle om lange køer. Likevel vet vi svært lite om enkelte elementer av filmfremvisningen som for eksempel filmmusikken og publikumsopplevelsen. Denne artikkelen undersøker derfor hvordan Robert J. Flahertys Nanook of the North (1922) ble fremført på amerikanske kinoer og i Norge, med noen små sideblikk til Danmark og Sverige. Verdensteatret – Tromsø municipal cinema – is the oldest cinema building still in operation in Norway. It opened in 1916, showing the Swedish melodrama titled Madame de Thebes Spaadom, and the local newspaper Bladet Tromsø reported the event. Nevertheless, there is little knowledge about many aspects of film exhibition during these years in general, and exhibitions at Verdensteatret in particular. This article therefore investigates the different modes of exhibition of Robert J. Flaherty’s Nanook of the North (1922) in the US and in Norway, with some glimpses from Denmark and Sweden.

Keywords