Nordisk Politiforskning (Jan 2016)

Hvorfor velger politistudentene å bli politi? - Om verdier, idealer og et trygt samfunn

  • Linda Hoel,
  • Erik Christensen

DOI
https://doi.org/10.18261/issn.1894-8693-2016-01-04
Journal volume & issue
Vol. 3
pp. 29 – 52

Abstract

Read online

Nøkkelord: Politistudent, politiutdanning, erfaring, dydsetikk, verdier, følelser, politipraksis

Keywords