Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur (Aug 2003)

Knut Hamsuns dialogiske realisme: En studie av <i>Børn av tiden, ”Nabobyen”</i> og <i>På gjengrodde stier</i> med særlig fokus på autorposisjon, plot og personer. Tromsø, 7 desember 2002

  • Atle Skaftun

DOI
https://doi.org/10.7557/13.1928
Journal volume & issue
Vol. 7, no. 2

Abstract

Read online

No abstracts available.