Педагогічний дискурс (Feb 2013)

Комунікативні параметри мовної особистості в освітньому дискурсивному просторі

  • Svitlana Piroshenko

Journal volume & issue
no. 14
pp. 356 – 359

Abstract

Read online

У статті розглянуто комунікативні параметри мовної особистості у площині мовленнєвого дискурсу. Окреслююючи змістовне та структурне наповнення даного терміну (мовна особистість), автор акцентує увагу на особистості, яка діє в дискурсивному просторі в конкретних комунікативних обставинах. Проаналізовано багаторівневу функціональну систему мовленнєвої діяльності та визначено підходи щодо структури мовної особистості. Автором звернено увагу на різні класифікації дискурсів мовної освіти за параметрами мовленнєвого твору та типами мовленнєвої поведінки особистості. Власне сам дискурс є комунікативним явищем, яке, на думку автора, відображає особливості актуального прояву мовної особистості.

Keywords