Zarys dziejów Filmoteki Narodowej

Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 2015;0(5(7)/):93-110 DOI 10.12775/AKZ.2014.003

 

Journal Homepage

Journal Title: Archiwa - Kancelarie - Zbiory

ISSN: 1895-9075 (Print); 2544-5685 (Online)

Publisher: Nicolaus Copernicus University in Toruń

Society/Institution: Institute of History and Archival Science, NCU in Toruń

LCC Subject Category: Auxiliary sciences of history | Bibliography. Library science. Information resources

Country of publisher: Poland

Language of fulltext: English, Lithuanian, German, Czech, Slovak, Ukrainian, Belarusian, Russian, Polish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Magdalena Niedźwiedzka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 40 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>Artykuł przedstawia zarys historii najstarszej w Polsce instytucji gromadzącej filmy. Filmoteka Narodowa rozpoczęła swoją działalność w latach 50. ubiegłego wieku i od tamtej pory jest instytucją w Polsce posiadającą największy zasób filmów, w szczególności fabularnych. Dzieje tej instytucji po części pokazują również historię kinematografii polskiej. Zasób filmów jest dorobkiem naszej kultury narodowej. W artykule przedstawione są dzieje tejże instytucji, która z państwowej firmy stała się jedną z bardziej komercyjnych i dochodowych gałęzi przemysłu. Zakres działalności Filmoteki Narodowej w Warszawie, od momentu jej utworzenia, nie uległ zasadniczej zmianie. Nadal jest to instytucja o charakterze centralnym, gromadząca i udostępniająca przede wszystkim filmy, ale także dokumentację filmową, druki efemeryczne związane z kinematografią oraz dokumentację fotograficzną dotyczącą historii kina polskiego.  </p>