Przegląd Spawalnictwa (Oct 2013)

Technologie laserowe spawania, wytwarzania i obróbki cieplnej warstw wierzchnich

  • Aleksander Borek,
  • Andrzej Klimpel,
  • Ryszard Grzelka,
  • Sebastian Mucha,
  • Bartłomiej Ścibisz

DOI
https://doi.org/10.26628/wtr.v85i10.185
Journal volume & issue
Vol. 85, no. 10

Abstract

Read online

W artykule opisano wyniki badań prowadzonych w firmie LaserTec nad opracowaniem przemysłowych warunków technologicznych spawania laserowego techniką z oczkiem spoiny oraz spawania hybrydowego laser + GMA wybranych złączy konstrukcji stalowych, napawania dużych powierzchni ekranów instalacji kotłowych, narzędzi górniczych oraz napawania regeneracyjnego krawędzi łopatek turbin, a także obróbki cieplnej warstw wierzchnich części ze stali narzędziowych. Laser welding, cladding and heat treatment technologies Abstract The article presents research results performed in company LaserTec. The studies were taken to elaborate indus- trial technological conditions of laser keyhole welding and laser hybrid welding laser + GMA of selected constructional steel joints, large area cladding of boiler elements, mining tools and regeneration cladding of turbine blades edges, as well as thermal treatment of surface layers of parts made of tool steel.

Keywords