Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu (2015-06-01)

Marian Żukowski (red.), „Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem” Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Warszawa–Lublin 2014, ISBN 978-83-919310-9-7, ss. 252

  • Jacek Wantoch-Rekowski

DOI
https://doi.org/10.12775/PBPS.2015.018
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 2
pp. 115 – 120

Abstract

Read online

No abstracts available.