Türk Kütüphaneciliği (Jun 1985)

Kütüphanelerin Yaygınlaştırılmasında İstatistiğin Önemi ve Yeri

  • F. Sevinç Yıldırım

Journal volume & issue
Vol. 34, no. 2
pp. 72 – 76

Abstract

Read online

No abstracts available.

Keywords