Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice

Scientia in Educatione. 2014;5(1):74-81

 

Journal Homepage

Journal Title: Scientia in Educatione

ISSN: 1804-7106 (Online)

Publisher: Charles University in Prague, Faculty of Education

LCC Subject Category: Education

Country of publisher: Czechia

Language of fulltext: Slovak, English, Czech

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Jan Činčera (Masarykova univerzita Brno & Technická univerzita v Liberci)

EDITORIAL INFORMATION

Blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 18 weeks

 

Abstract | Full Text

Článek diskutuje problémy související s rozšířením tzv. badatelsky orientované výuky (BOV) v českém prostředí. V první části poskytuje přehled publikovaných odborných textů zabývajících se BOV v českém kontextu. Ve druhé jsou shrnuty zkušenosti, které s touto metodikou získala tzv. nezávislá expertní centra, tj. organizace poskytující školám výukové a tréninkové programy. Stručně jsou charakterizovány jednotlivé realizované programy BOV a výsledky jejich evaluace. V poslední části článek uvádí argumenty pro větší spolupráci mezi těmito centry a univerzitami při šíření BOV.