Теорія і практика правознавства (Mar 2016)

«Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку»

  • В. М. Єрмоленко

DOI
https://doi.org/10.21564/2225-6555.2014.1.63258
Journal volume & issue
Vol. 1, no. 5

Abstract

Read online

ВІДГУК на монографію авторського колективу кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого