Envigogika (Dec 2010)

Úvodník 2010/V/3

  • Jana Dlouhá

DOI
https://doi.org/10.14712/18023061.220
Journal volume & issue
Vol. 5, no. 3

Abstract

Read online

Úvodník 2010/V/32011-01-02 23:00:00 Vážení přátelé Envigogiky, ozýváme se znovu v přelomu času, i počasí ‑ loňské sněhy tají a jako povodně z roku minulého odtékají do řek, lámou kry přisedlé ke břehům, bahnité proudy strhávají bělostnou pokrývku přilehlých strání a ženou ji směrem k moři … Odplavují naše vánoční přání, a teď už možná i novoroční předsevzetí. Vstupujeme do kalných vod každodennosti, a je pouze na nás, abychom ji prosvětlili. A o to se právě (spolu s vámi) pokoušíme ‑ vítáme vás v novém roce s posledním loňským číslem našeho časopisu. Jak je zvykem v tomto přelomovém období, také bilancujeme – ukončili jsme už pátý rok své existence, takže máme co hodnotit. Zde je tedy stručná rekapitulace toho, co jsme si v jednotlivých letech přáli, a srovnání našich vizí s tím, co jsme nakonec realizovali. Koncem roku 2006 jsme vlastně začínali – a nejvíc jsme samozřejmě chtěli oslovit vás, své čtenáře. Do nového roku 2007 jsme si proto přáli mít nové autory a dostávat spoustu příspěvků více i méně odborných. Toužili jsme také po diskusi, vašich dopisech, odpovědích na anketní otázky…[1] To se nám snad splnilo a tak na přelomu roku 2007/ 2008 jsme téměř žádné přání nevyslovili. V tom roce jsme pod naším „stromečkem našli bohatou nadílku článků“, měli jsme s nimi spoustu práce, a přáli jsme tedy pouze vám – pěkné počtení, a hodně (virtuálního) povídání s námi. Současně jsme už ale také věděli, že samotné povídání nás v dlouhodobější perspektivě nezachrání…[2] …protože podmínky jsou stále tvrdší. V roce 2008 jsme pak poctivě pracovali na tom, aby se náš časopis „zkvalitnil“ nejen po stránce technické a uživatelské (nový redakční systém Joomla, do kterého jsme všechna starší čísla převedli, znamenal hezčí vzhled, větší přehlednost, a více možností – vyhledávání, řazení článků…), ale hlavně s ohledem na uznávaná kritéria kvality. Do roku 2009 jsme si pak toužebně vyhlíželi posvěcení ze strany Rady vlády pro výzkum a vývoj. Naplnili jsme totiž její požadavky, a prošli jsme poměrně náročnou administrativní procedurou, jejímž výsledkem mohlo a mělo být schválení nového statusu celého časopisu (jakožto recenzovaného), což by autorům přineslo možnost získání určitého „bodového“ hodnocení jejich textů, pokud tyto dostály podmínkám recenzního řízení.[3] A to se nám splnilo! Dobrý úmysl, a soustavná práce vedly k vytčenému cíli – počínaje rokem 2009 byla Envigogika zařazena na tzv. White list recenzovaných neimpaktovaných periodik. S koncem toho vydařeného roku jsme tak už mohli přemýšlet pouze o tom, že nám dnes chybí „především dobrá přírodní filosofie“, která by umožnila „pochopit přírodu tak, jak si její vnitřní ustrojení žádá a zasluhuje“, a přitom nebýt v rozporu „s realitou sociální, obecně přijatými hodnotami, podle kterých se formuje dnešní společenská praxe“.[4] Dnes už víme, že i tuto filosofickou oblast (kromě sfér více praktických) se nám daří tak trochu kultivovat, vést zde dialog, a snad i někam směřovat. Samozřejmě, díky vám, našim autorům, recenzentům, příznivcům a čtenářům. Navíc se postupně (ne z naší iniciativy, ale s naší účastí) zformoval okruh lidí, kteří se podporují nejen odborně, ale pomáhají si i ve věcech praktických, o které se navíc lze opřít v dobách zlých. A tak se scházíme i nad strategickými problémy, které nás v době krize, priorit spíše ekonomických, tíží (viz zprávy o postupu MŠMT ve věci Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj). Skoro se zdá, že stačí vyslovit další přání, a nový rok 2011 nám jej vyplní. Takže – co by to mělo být? Zlatá rybko, pověz, co bys uměla zařídit: zahraniční verzi časopisu, mezinárodní redakční radu, uznání ve světových databázích SCOPUS či WOS? Ne, rybko, vrať se do moře, my budeme skromní. Tohle všecko dokážeme sami, pokud … budeme prostě existovat. Nechť se tak stane! Přejeme si tedy, abyste nám přáli vy i okolnosti; navázat snad máme na co ... [viz 5] A nyní - co toto číslo přináší. Autoři Jan Činčera, Kateřina Kohoutová a Julie Sokolovičová předkládají výsledky první fáze evaluačního výzkumu realizovaného mezi účastníky specializačního studia pro koordinátory environmentální výchovy – ukazují, jak studenti reflektují probíhající studium. Svatava Janoušková, Tomáš Hák, Jan Maršák a Lenka Pachmanová podávají přehled indikátorů vzdělávání pro udržitelný rozvoj na mezinárodní úrovni a navrhují, jak doplnit existující indikátorové sady. Text Vzdělávání metodou e-learningu na vysoké škole… rekapituluje možnosti, které tento typ vzdělávání nabízí pro podporu mezinárodní spolupráce a interdisciplinární komunikace; je navíc propojen s metodikami zpracovávajícími možné praktické postupy. Poslední příspěvek recenzované rubriky je už rázu zcela metodického: týká se způsobů evaluace programů environmentální výchovy, které jsou přímo využitelné v praxi. Tímto tedy začínáme publikovat v recenzované rubrice články typu metodiky, které procházejí posuzovacím procesem (v tomto případě v rámci MŽP), z něhož mají vyjít jako obecně doporučený materiál. V rubrice Informace máme ještě článek Petra Šauera (rekapituluje poslední inovace ve studiu environmentální ekonomie) a Katky Jančaříkové (zpráva o konferenci Děti a zahrady), a několik aktuálních novinek, ale to je pro tentokrát vše, mimo jiné i proto, že naši recenzenti dělají svou práci pečlivě, jsou přísní, a vyžádané úpravy textů bývají časově náročné. Díky jim ale za to, zlepšují tak úroveň toho, co posléze budete číst vy! Těšíme se na vaše komentáře, texty, informace… Jana a Jirka Dlouzí & redakční rada Envigogiky [1] Dlouhá, J., Markošová, K. Úvodník 1/2006. Envigogika, [online] [cit. 2011-01-10] Dostupné z www:http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/146 [2] Dlouhá, J., Dlouhý, J., Markošová, K. Úvodník 3/2007 Envigogika, [online] [cit. 2011-01-10] Dostupné z www: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/212 [3] Dlouhá, J., Dlouhý, J., Pachmanová, L. Úvodník 2/2008 Envigogika, [online] [cit. 2011-01-10] Dostupné z www: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/issue/view/8 [4] Dlouhá, J. Úvodník 3/2009 Envigogika 2009/IV/3, [online] [cit. 2011-01-10] Dostupné z www: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/217 [5] Tab. 1 Přehled toho, co bylo v Envigogice publikováno od jejího založení Číslo a ročník časopisu Recenzované články Inspirace Recenze Informace Dopisy a názory Pro autory 1/2006 4 7 10 2 Celkem 2006 4 7 10 2 1/2007 5 9 2 5 3 2/2007 5 6 4 8 1 3/2007 5 13 2 9 1 Celkem 2007 15 28 8 22 1 4 1/2008 4 4 6 2 1 2/2008 4 4 1 1 Celkem 2008 8 8 7 3 1 Zařazení na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik 1/2009 4 2 2 1 2/2009 4 3 4 3/2009 5 1 1 Celkem 2009 13 6 7 1 1/2010 3 3 4 4 2/2010 4 5 1 1 3/2010 4 1 3 Celkem 2010 11 9 5 3 5 Celkem 51 58 37 29 7 6