BizInfo (Jul 2022)

Proces internacionalizacije kao temelj za razvoj prekograničnih logističkih aktivnosti

  • Marko Janaćković

DOI
https://doi.org/10.5937/bizinfo2201101J
Journal volume & issue
Vol. 13, no. 1
pp. 101 – 109

Abstract

Read online

Internacionalizacija logističkih aktivnosti postala je neminovnost za mnoga transportno-logistička preduzeća koja imaju intenciju da prošire svoje poslovanje van granica nacionalne ekonomije. Zahvaljujući ovom procesu, odnosno većoj razbacanosti lanaca vrednosti i protoka globalno razmenjene robe i informacija, dolazi do promena u karakteristikama logističkih sistema na globalnom nivou. Cilj rada je da na osnovu sveobuhvatne analize procesa internacionalizacije ukaže na njenu blisku povezanost sa prekograničnim aktivnostima transportno-logističkih preduzeća. U radu se na primeru zemlje Turske analiziraju drumske transportne aktivnosti iz razloga njihove najveće vidljivosti u okviru ukupnih logističkih aktivnosti preduzeća. Zahvaljujući povoljnom geostrateškom položaju Turske i razvijenosti drumske putne mreže, drumski transport je postao najrasprostranjeniji vid prevoza čija uloga u sektoru logistike i realizaciji prekograničnih aktivnosti logističkih preduzeća raste iz godine u godinu.

Keywords