Folia Onomastica Croatica (Jan 2003)

Genealogija u službi onomastike

  • Nenad Vekarić

Journal volume & issue
no. 12/13
pp. 549 – 552

Abstract

Read online

Prezime je simbioza riječi i povijesnog čina. Vremenska distancija od stvaranja prezimena do današnjeg trenutka nerijetko “briše” iz obiteljskog pamćenja činjenicu na temelju koje je prezime nastalo, a izopakama prezimenskih oblika prezimena katkad postaju etimološki neprozirna. Tim načinom gubi se etimološka i tvorbena jasnoća u izopačenom prezimenskom obliku. Za otkrivanje “zaboravljene” etiološke činjenice vrijedne podatke mogu donijeti genealoška istraživanja. U ovom se radu, na temelju nekoliko dubrovačkih primjera, ukazuje na korist koju genealogije mogu pružiti za ispravno tumačenje nastanka pojedinih prezimena.

Keywords