ROMATIZMAL MITRAL KAPAK HASTALIĞINA BAĞLI DEV SOL ATRIUM

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2015;3(10) DOI 10.17944/mkutfd.90260

 

Journal Homepage

Journal Title: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi

ISSN: 1308-7185 (Print); 2149-3103 (Online)

Publisher: Mustafa Kemal University

Society/Institution: Mustafa Kemal University

LCC Subject Category: Medicine: Medicine (General)

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: English, Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Eyüp Büyükkaya

Mehmet Karakaş

Mustafa Kurt

Şule Büyükkaya

Hanifi Bayaroğulları

Adnan Akçay

Nihat Şen

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Giriş:Dev sol atrium, sol atrium çapının 65 mm’den büyük olması olarak tanımlanır(1) ve genelde romatizmal kapak hastalarında görülür(2). Hastaların çoğu ilerleyici nefes darlığı, disfaji, çarpıntı ve tromboembolik olaylar ile başvurur(3). Bu hastalarda sol atrium içerisinde kan akımının durgun hale gelmesi ve atrial fibrilasyon gibi ritm bozukluğun yaygın olması nedeniyle trombüs oluşumu ve embolik olaylar sık görülür. Hastaların bir kısmında dev sol atriumun sol ventrikülün hareketlerini etkileyerek hemodinamik bozukluklara neden olabileceği düşünülmektedir(4).Bizim olgumuzda romatizmal mitral kapak hastalığına bağlı olarak dev sol atrium görüldü. Progressif olarak artan nefes darlığı ile başvuran olgumuzun INR düzeyi efektif olmasına rağmen sol atrium içerisinde spontan eko kontrast mevcuttu.