Finanse i Prawo Finansowe (Dec 2020)

Dyrektywa o kredycie konsumenckim - uwagi de lege ferenda

  • Piotr Gałązka

DOI
https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.28.06
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 28
pp. 101 – 112

Abstract

Read online

Celem artykułu jest omówienie Dyrektywy o kredycie konsumenckim oraz dokonanie oceny najważniejszych postulatów zmian w przepisach Dyrektywy w sytuacji dynamicznych zmian na rynku kredytów detalicznych. Podstawę rozważań artykułu stanowią uwagi i opinie przedstawicieli doktryny, zestawione z postulatami organizacji konsumenckich, nadzorców, a także analizami prowadzonymi przez Komisję Europejską jako instytucji wyposażonej w prawo inicjatywy ustawodawczej w UE.

Keywords