Przegląd Spawalnictwa (Mar 2012)

Spawanie laserowe w naprawie napisu ARBEIT MACHT FREI z bramy głównej byłego obozu Auschwitz i

  • Eugeniusz Turyk,
  • Marcin Ciepły,
  • Mirosław Pęcherek,
  • Marek Potrzebski,
  • Tadeusz Kuzio,
  • Bogusław Czwórnóg,
  • Agnieszka Żydzik-Białek,
  • Margrit Bormann,
  • Andrzej Jastrzębiowski

DOI
https://doi.org/10.26628/wtr.v84i3.389
Journal volume & issue
Vol. 84, no. 3

Abstract

Read online

W artykule przedstawiono zastosowanie spawania laserowego w naprawie napisu ARBEIT MACHT FREI. Obejmowało ono wykonanie ściegów licowych w złączach doczołowych rur scalających konstrukcję napisu, spawanie naprawcze pęknięć w oryginalnych spoinach łączących litery z rurami, napawanie w celu odtworzenia pierwotnego kształtu spoin oraz miejscowe impulsowe przetapianie laserowe lica spoin naprawczych w celach dekoracyjnych. Laser welding in repair of the arBeit MacHt frei inscription parts of the former auschwitz i camp entrance gate The paper presents application of the laser welding in repair of the ARBEIT MACHT FREI inscription. It included production of the face side runs in butt joints of tubes bonding the inscription structure, repair welding of fractures in the original welds joining letters with tubes, surfacing in order to reconstruct original shape of welds as well as laser spot impulse remelting of the weld faces for decoration purposes.

Keywords