Högre Utbildning (Jun 2015)

Könsmedveten kurslitteratur som ett led i jämställdhetsarbetet

  • Maren Eckart,
  • Anneli Fjordevik

Journal volume & issue
Vol. 5, no. 2

Abstract

Read online

Som universitetslärare inom ämnet Tyska har vi många gånger slagits av hur ”ojämställda” litteraturlistorna över skönlitteratur är: Det är mestadels (ibland genomgående) manliga författarnamn företrädda på listorna. Detta är inget enskilt fenomen utan har naturligtvis sin grund i ett större sammanhang, i den tyska litteraturhistorien och dess litteraturhistorieskrivning och kanon. För ett och ett halvt år sedan bestämde vi oss dock för att rent praktiskt göra något åt denna snedfördelning och påbörjade ett förändringsarbete vad gäller all kurslitteratur på samtliga litteraturkurser inom ämnet Tyska på Högskolan Dalarna. Detta är en beskrivning av de förändringar som gjordes utifrån de lagar och regler vi har att förhålla oss till samt våra reflektioner över hur genus och kön på ett konstruktivt sätt kan diskuteras och problematiseras i undervisningen.

Keywords