Creativity Studies (Mar 2019)

Expanding the paradigm: bringing designerly perspectives into creativity scholarship

  • Danah Henriksen

DOI
https://doi.org/10.3846/cs.2019.6757
Journal volume & issue
Vol. 12, no. 1

Abstract

Read online

Designerly ways of knowing have significant untapped potential to inform creativity research. In this article, I draw upon in-depth interviews with expert design scholars to examine this connection. Thematic analysis reveals how design offers potential lenses on creativity that are not often taken up in dominant psychological discourses around creativity. I situate this by framing the need for design-based knowledge within creativity literature. The findings reflect a view of creativity involving perception, intuition, and ability to re-see the world; creativity as an action-orientated phenomenon; and a focus on the ethics of creativity in an increasingly technology-empowered society. In exploring scholarly definitions of and views about creativity, there are insights on how design offers distinctive viewpoints for paradigms around creativity. Santrauka Dizaineriško pažinimo būdai turi reikšmingų nepanaudotų galimybių praturtinti kūrybiškumo tyrinėjimus. Siekdama išnagrinėti šį ryšį, straipsnyje remiuosi išsamiais interviu su dizaino srityje dirbančiais mokslininkais ekspertais. Teminė analizė atskleidžia, kaip dizainas kūrybiškumui suteikia galimybių, atveriančių jo perspektyvas, kurios nėra pasitelkiamos vyraujančiuose psichologijos diskursuose, susijusiuose su kūrybiškumu. Tam skiriu dėmesio, kūrybiškumui skirtoje literatūroje sukurdama dizainu grindžiamų žinių poreikį. Išvados atspindi kūrybiškumo vaizdą, apimantį suvokimą, intuiciją ir gebėjimą naujaip pažvelgti į pasaulį; kūrybiškumą kaip į veiksmą nukreiptą reiškinį ir į kūrybiškumo etiką visuomenėje, kurioje vis didesnių galių įgyja technologijos. Tyrinėjant mokslinius kūrybiškumo apibrėžimus ir nusistatymus jo atžvilgiu, kyla įžvalgų apie tai, kaip dizainas formuoja išskirtinius požiūrius į kūrybiškumo paradigmas. Reikšminiai žodžiai: kūrybinė epistemologija, kūrybinės paradigmos, kūrybinis mąstymas, kūrybiškumas, kūrybiškumo tyrinėjimai, dizainas, dizaineriški pažinimo būdai, etika, intuicija, suvokimas.

Keywords