In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Expanding the paradigm: bringing designerly perspectives into creativity scholarship

Creativity Studies. 2019;12(1) DOI 10.3846/cs.2019.6757

 

Journal Homepage

Journal Title: Creativity Studies

ISSN: 2345-0479 (Print); 2345-0487 (Online)

Publisher: Vilnius Gedinimas Technical University

LCC Subject Category: Social Sciences: Social sciences (General)

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Danah Henriksen (Arizona State University, Mary Lou Fulton Teachers College, Division of Educational Leadership and Innovation, Phoenix, Arizona, 85069 United States)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 15 weeks

 

Abstract | Full Text

Designerly ways of knowing have significant untapped potential to inform creativity research. In this article, I draw upon in-depth interviews with expert design scholars to examine this connection. Thematic analysis reveals how design offers potential lenses on creativity that are not often taken up in dominant psychological discourses around creativity. I situate this by framing the need for design-based knowledge within creativity literature. The findings reflect a view of creativity involving perception, intuition, and ability to re-see the world; creativity as an action-orientated phenomenon; and a focus on the ethics of creativity in an increasingly technology-empowered society. In exploring scholarly definitions of and views about creativity, there are insights on how design offers distinctive viewpoints for paradigms around creativity. Santrauka Dizaineriško pažinimo būdai turi reikšmingų nepanaudotų galimybių praturtinti kūrybiškumo tyrinėjimus. Siekdama išnagrinėti šį ryšį, straipsnyje remiuosi išsamiais interviu su dizaino srityje dirbančiais mokslininkais ekspertais. Teminė analizė atskleidžia, kaip dizainas kūrybiškumui suteikia galimybių, atveriančių jo perspektyvas, kurios nėra pasitelkiamos vyraujančiuose psichologijos diskursuose, susijusiuose su kūrybiškumu. Tam skiriu dėmesio, kūrybiškumui skirtoje literatūroje sukurdama dizainu grindžiamų žinių poreikį. Išvados atspindi kūrybiškumo vaizdą, apimantį suvokimą, intuiciją ir gebėjimą naujaip pažvelgti į pasaulį; kūrybiškumą kaip į veiksmą nukreiptą reiškinį ir į kūrybiškumo etiką visuomenėje, kurioje vis didesnių galių įgyja technologijos. Tyrinėjant mokslinius kūrybiškumo apibrėžimus ir nusistatymus jo atžvilgiu, kyla įžvalgų apie tai, kaip dizainas formuoja išskirtinius požiūrius į kūrybiškumo paradigmas. Reikšminiai žodžiai: kūrybinė epistemologija, kūrybinės paradigmos, kūrybinis mąstymas, kūrybiškumas, kūrybiškumo tyrinėjimai, dizainas, dizaineriški pažinimo būdai, etika, intuicija, suvokimas.