Søkelys på Arbeidslivet (Jan 2020)

Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – avhenger de av helsetilstand?

  • Arild Aakvik,
  • Tor Helge Holmås,
  • Karin Monstad

DOI
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-01
Journal volume & issue
Vol. 37
pp. 4 – 19

Abstract

Read online

Denne analysen undersøker om dårlig helse hindrer individer fra å kunne øke sitt arbeidstilbud slik pensjonsreformen la opp til. Vi analyserer effekten av reformen på arbeidsdeltakelse og avtalte timer i arbeid for mennesker med ulik helsetilstand før reformen. Utvalget består av individer som er i arbeid måneden før de fyller 59 år. Våre viktigste funn er at effekten synes å være uavhengig av helsetilstand, og det gjelder for begge kjønn: De med dårligst helse øker arbeidstilbudet minst like mye som de med best helse. Dette gjelder enten vi måler helsetilstand basert på antall fastlegebesøk eller på type helseproblem.

Keywords