Науковий вісник НЛТУ України (Sep 2016)

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ СЕРЕДНЬОЇ ВИСОТИ МОДАЛЬНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • O.P. Bala,
  • E.Yu. Han

DOI
https://doi.org/10.15421/40260503
Journal volume & issue
Vol. 26, no. 5
pp. 22 – 27

Abstract

Read online

Наведено результати моделювання динаміки середньої висоти модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження для Правобережного та Лівобережного Лісостепу України. За результатами дослідження встановлено закономірності динаміки ходу росту у висоту модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження. На основі розроблених моделей побудовано динамічні бонітетні шкали. Отримані бонітетні шкали придатні для групування експериментальних даних з метою моделювання динаміки ходу росту інших таксаційних показників для модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження для Правобережного та Лівобережного Лісостепу України.

Keywords