Przeglad Socjologii Jakosciowej (2018-10-01)

Od redaktora: Społeczeństwo we współczesnych narracjach medialnych i popkulturowych

  • Karol Franczak

DOI
https://doi.org/10.18778/1733-8069.14.4.01
Journal volume & issue
Vol. 14, no. 4
pp. 6 – 12

Abstract

Read online

W pierwszej części wprowadzenia do tomu Społeczeństwo we współczesnych narracjach medialnych i popkulturowych sproblematyzowano specyfikę kategorii „narracja” – jako kulturowo-politycznego pojęcia używanego w dyskursie publicznym i jako kategorii badawczej. Omówiono także teoretyczne konteksty obecności pojęcia „narracji” w socjologii i naukach o komunikowaniu. W części drugiej wprowadzenia scharakteryzowano zakres tematyczny tomu, który odzwierciedla zróżnicowanie problemów i wielość ujęć rozpowszechnionych wśród badaczy zainteresowanych społeczną wiedzą ucieleśnioną w opowieściach produkowanych przez współczesną kulturę.

Keywords