Annales Horticulturae (Feb 2013)

Plon i jakość ziela melisy, majeranku oraz tymianku w zależności od sposobu uprawy w pojemnikach

  • RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK,
  • EWA ROŻEK,
  • KATARZYNA BOLANOWSKA

Journal volume & issue
Vol. 22, no. 2

Abstract

Read online

Celem badań była ocena plonowania wybranych gatunków roślin zielarskich uprawianych w szklarni w okresie wczesnowiosennym. Określono wpływ terminu siewu oraz przydatność trzech rodzajów doniczek do uprawy melisy, majeranku i tymianku. Badania przeprowadzono w szklarni ogrzewanej, w terminie od 29 lutego do 5 maja 2008 roku. Doświadczenie założono jako dwuczynnikowe, w 20 jednostkach eksperymentalnych w obrębie poziomu. W czasie zbioru dokonywano oceny wysokości roślin oraz plonu masy świeżego ziela. W świeżym zielu oznaczono zawartości: cukrów redukujących i cukrów ogółem, kwasu L-askorbinowego, chlorofilu a + b, suchej masy, a w powietrznie suchym – olejku eterycznego. Siew nasion 14 marca przyczynił się do otrzymania największego plonu świeżego ziela, o największym udziale suchej masy (tymianek), cukrów redukujących i cukrów ogółem (majeranek i tymianek). Surowiec roślin z siewu wcześniejszego (7 marca) był natomiast najzasobniejszy w chlorofil. Opóźnienie terminu siewu nasion w największym stopniu negatywnie wpłynęło na zawartość olejku w zielu melisy. Zwiększenie ilości podłoża w doniczce w istotny sposób zwiększyło plon świeżej masy badanych roślin.

Keywords