Romanian Journal of Laboratory Medicine (2014-09-01)

The importance of genetic testing in adolescent-onset steroid-resistant nephrotic syndrome - Case report/ Importanţa testării genetice la adolescenţii cu sindrom nefrotic corticorezistent – Prezentări de caz

  • Gáll Zsuzsanna,
  • Kiss Éva,
  • Tory Kálmán,
  • Fintha Attila,
  • Duicu Carmen

DOI
https://doi.org/10.2478/rrlm-2014-0031
Journal volume & issue
Vol. 22, no. 3
pp. 311 – 319

Abstract

Read online

Autorii prezintă două cazuri de sindrom nefrotic cortico-rezistent cu debut în adolescenţă, cu manifestări clinice şi histopatologice similare (scleroză glomerulară focal-segmentală), dar cu mecanisme diferite de producere a proteinuriei: o formă dobândită şi una genetică, având astfel prognostic şi evoluţie diferită. Primul caz, o adolescentă de 16 ani prezintă debutul bolii brusc cu edeme masive, generalizate, cu răspuns favorabil la tratamentul cu ciclosporină. A doua pacientă, o adolescentă de 13 ani, a prezentat sindrom nefrotic corticorezistent cu debut insidios cu edeme uşoare. În acest caz testarea genetică a evidenţiat o mutaţie în gena WT1, iar evoluţia a fost rapidă (în 8 luni) către insuficienţă renală terminală, dar cu evoluţie şi prognostic favorabil după transplant renal. Concluzii: Formele genetice ale sindromului nefrotic nu răspund la tratamentul imunosupresiv şi pot evolua către boală renală terminală, dar după transplant recăderea este puţin probabilă, în contrast cu formele imune. Diagnosticul genetic precoce în sindromul nefrotic cortico-rezistent este important pentru managementul optim al pacienţilor, precizarea prognosticului, respectiv pentru consilierea genetică a familiei

Keywords