Colloquia Theologica Ottoniana (Jan 2015)

XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 53. Sympozjum Biblistów Polskich. Toruń, 22–24 września 2015 roku

  • Tomasz Zaklukiewicz

DOI
https://doi.org/10.18276/cto.2015.2-11
Journal volume & issue
Vol. 2

Abstract

Read online

No abstracts available.