Nordic Journal of Vocational Education and Training (Sep 2013)

Implementering av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) innenfor to yrkesfaglige programmer på en samisk videregående skole

  • Mikkel Anders Bongo

DOI
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a3
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 1
pp. 1 – 12

Abstract

Read online

Denne artikkelen handler om implementeringsprosessene av Læreplanverket Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) ved en samisk videregående skole. Mine forskningsdata bygger på og er hentet fra de to yrkesfaglige programområdene Design og duodji og Teknikk og industriell produksjon. Det første yrkesfaglige programområdet er et typisk samisk opplæringstilbud, og er dominert av kvinnelige elever mens det andre yrkesfaglige programområdet er et tradisjonelt nasjonalt yrkesfaglig opplæringstilbud og dominert av mannlige elever. Fokuset i denne artikkelen vil være: Hvordan implementerer skolens aktører læreplanverket LK06S innenfor to forskjellige yrkesfaglige programområder på en samisk videregående skole? Empirien som artikkelen bygger på omfatter både hvordan aktørene i skolen oppfatter, hvordan de iverksetter og hvordan de opplever LK06S realisert og erfart (Goodlad, 1989). Skolens aktører er elever, lærere og rektor.