Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (Aug 2011)

Wybrane technologie bezprzewodowej transmisji danych

  • Dariusz Chaładyniak

DOI
https://doi.org/10.26348/znwwsi.5.87
Journal volume & issue
Vol. 5, no. 5
pp. 87 – 101

Abstract

Read online

Artykuł dotyczy podstawowych informacji o możliwościach i działaniu wybranych technologii bezprzewodowych (IrDA, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX). Omówione zostały ich podstawowe parametry, standardy oraz zastosowanie. W artykule pojawią się również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Dodatkowo zostaną przybliżone zjawiska warchalking’u i wardriving’u.