Przegląd Spawalnictwa (Jul 2012)

Spawanie laserowe mechanizmu siedzenia samochodowego

  • Zbigniew Mirski,
  • Kamila Śpiewak

DOI
https://doi.org/10.26628/wtr.v84i7.372
Journal volume & issue
Vol. 84, no. 7

Abstract

Read online

W artykule przedstawiono wyniki badań połączeń spawanych elementów regulacji pochylenia oparcia sie- dzenia samochodowego wykonanych z niskowęglowych stali niestopowych o grubości blachy 2÷4,5 mm. Do spawania użyto lasera molekularnego CO2 w osłonie helu. Jakość połączeń spawanych oceniano na podstawie: prób wytrzymałościowych, pomiarów mikrotwardości oraz oceny geometrii złączy przez pomiar szerokości i głębokości wtopienia spoiny w badaniach metalograficznych. Badania wykazały dobrą jakość połączeń spawanych mechanizmu siedzenia samochodowego, co potwierdziło poprawność doboru parametrów technologii spawania laserowego. Laser welding of car seat mechanism Abstract The results of welding joints the car seat adjustment mechanism elements are given in the paper. The elements are made of low-carbon ordinary steel with thick- ness of sheets from 2 to 4.5 mm. Welding process is carried out with a molecular CO2 laser with helium as a shielding gas. The quality of welding joints are estimated with strength tests, microhardness measurements, width and depth of the welds determined from metallographic studies. The investigation shown good quality of welding joint of elements of car seat mechanism, which confirmed good selection of the parameters of laser-welding.

Keywords